درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانشنامه آزاد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
ما نویسندگان و خوانندگان نیز، كه از دست او رهایی یافته‎‏ایم، پیش‏بینی او را به كمال می‏رسانیم كه گفته بود جهان مرگ او را با آسودگی نشاط بخشی تلقی خواهد كرد. وی نیرویی جهنده و فوران‏كننده، پدیده‏ای از انرژی ذخیره‏شده و منفجر شونده، شعله‌ای افروخته، سوزنده،خاموش شونده بود كه هركس را كه با او از نزدیك تماس می‏گرفت می‏سوزاند. در تاریخ، هیچ‏ روح دیگری را نیافته‏ایم كه به آن شدت و تا آن اندازه طولانی، ملتهب، سوزان و فروزنده باشد. آن اراده، كه در آغاز مردد و بیمناك و مشكل‏پسند بود، اسلحه و وسایل خود را در فكر و چشمی نافذ یافت؛ گستاخ، بی‏پروا، متكبر، حریص، و غرقه در سلطه و قدرت شد، تا اینكه خدایان چون حدوحصری در او ندیدند، اراده‏های ضعیفتر را جهت تعقیب، در مضیقه‏گذاشتن، گرفتن، و بستن او به صخره‏ای متحد ساختند تا شراره‏هایش فرونشیند. این خود یكی از درامهای تاریخ بود و هنوز در انتظار اشیل خود است تا آن را به صورت برجسته‏ترین نمایشنامه‏های راستین تاریخ درآورد.
 
اما حتی در حیات خود هگلی داشت كه چشم بصیرتش براثر ] محدودیت[ مرزها كور نشده بود و در او نیرویی جهانی می‏دید كه اجزا را به صورت واحد در می‏آورد و هرج و مرج را مبدل به مفهومی مؤثر می‏كرد. این نیروی جهانی عبارت از جبر حوادث و پیشامدها بود كه از دهان او سخن می‏گفت. در اینجا، نخست در فرانسه و سپس در اروپای مركزی، با Zeitgeist یعنی روح زمان مواجه می‏شویم: نیاز به نظم و فرماندهی، كه به زیاده‏رویهای تجزیه‏طلبانة آزادی فردی و تسلطهای انفرادی پایان دهد. به این مفهوم، ناپلئون نیرویی مترقی بود كه ثبات سیاسی را برقرار ساخت؛ اخلاق را به حال اول بازگردانید؛ شخصیتها را با انضباط به بارآورد؛ قانون را متجدد و صریح و مدون كرد؛ جان و مال را محفوظ داشت؛ به ملوك‏الطوایفی پایان بخشید یا آن را معتدل ساخت؛ كشاورزان را دوباره مطمئن كرد؛ به حمایت از صنعت پرداخت؛ پول سالم را رواج داد؛ امور اداری و قضایی را تطهیر و اصلاح كرد؛ به تشویق علم وهنر مبادرت ورزید (ولی جلو ادبیات را گرفت و مطبوعات را به زنجیر كشید)، مدرسه به وجود آورد، شهرها را زیبا ساخت و به تعمیر بعضی از خرابیهای جنگ پرداخت. در طی پانزده سال فرمانروایی خود، براثر انگیزه‏های خویش اروپا را به اندازة نیم قرن به جلو برد.

وی مقتدرترین و پایدارترین نیروی زمان خود نبود. قویتر از او انقلاب صنعتی بود كه بریتانیای كبیر را از لحاظ آهن و طلا به اندازه‎ای غنی ساخت تا بتواند با تجهیزات و پول موجبات سقوط ناپلئون را فراهم سازد؛ سپس اروپا را به اندازه‎ای قوی كرد كه بر جهان مستولی شود؛ آنگاه امریكا را به اندازه‎‏ای كاردان ساخت كه اروپا را نجات دهد و آن را دوباره پركند، سپس … انقلاب فرانسه فقط از انقلاب صنعتی ضعیفتر ولی بمراتب نیرومندتر و پایدارتر از فرزند انقلاب بود؛ انقلاب كبیر كه در 1789 در فرانسه آغاز شد رفته‏رفته نتایج خود را در سراسر اروپا در برقراری حقوق فردی به جای علائق و حقوق فئودال، و در اقدام عالمگیر آرزوهای مختلف- به همان صورت كه در انقلاب كبیر فرانسه به منصة ظهور رسید- نشان داد: آرزوی داشتن آزادی- آزادی حركت، ترقی، كار، مذهب، فكر، نطق، مطبوعات؛ و آرزوی برابری- یعنی دسترسی به فرصت، تربیت، و عدالت قانونی. این آرزوهای مخالف به نوبت بر تاریخ بشر كنونی غلبه كرده است: آرزوی آزادی به زیان برابری؛ در اروپا و امریكای قرن نوزدهم بارها تجلی كرده است؛ و آرزوی برابری به زیان آزادی، جنبة برجستة تاریخ اروپا و امریكا در قرن بیستم بوده است. انقلاب كبیر فرانسه و انقلاب امریكا، به تعبیر جفرسن، آزادی را به حد افراط كشانید؛ فردگرایی را به جایی رساند كه به صورت هرج و مرجی مخرب درآمد؛ و استعدادهای عالیتر را چنان آزاد ساخت كه موجب بحرانهای مكرر ثروت تمركز یافته شد. ناپلئون انضباطی را برقرار كرد كه جلو بی‏نظمی سیاسی و اقتصادی را در فرانسه بعد از انقلاب گرفت؛ هیچ انضباطی در روزگار ما جلو هرج و مرج مشابهی را نگرفته است.

هنگامی كه ناپلئون پس از صلح تیلزیت (1807) نظم را به حد افراط كشاند، و سیاستمداری را تابع قدرت‏طلبی قرار داد، خود دیگر نمایندة روح زمان نبود. وی از فرمانروایان مستبد اروپایی كه با آنها جنگیده بود تقلید كرد و به آنها پیوست؛ به اشرافی كه به وی به چشم حقارت می‏نگریستند و به منظور براندازی او توطئه می‏‏چیدند حسد برد و با آنها مماشات كرد؛ و هنگامی كه فرانسه دوباره تشنة آزادی و خواهان دموكراسی شد، به صورت نیرویی ارتجاعی درآمد.

دیگر از شوخیهای تاریخ آنكه ناپلئون اگرچه در طی زندگی كوشیده بود كه مظهر نیاز كشور خود برای استقرار نظم پس از آشوب آزادی شود، بعداز مرگ – و بر اثر افسانة سازندة دنیای نوین- دوباره به صورت فرزند انقلاب و دشمن استبداد و اشرافیت و نمونة شورش درآمد و سخنگوی مطیع كسانی شد كه برای كسب آزادی فریاد می‏زدند. در 1799 فرصت مناسب و شخصیت خودش او را به صورت دیكتاتوری تقریباً بزرگتر از تاریخ، درآورده بود؛ پس از 1815 و زندانی شدن او، و مخصوصاً پس از مرگش در 1821، قوة تصور مردم او را تا نیم قرن به صورت مؤثرترین منادی آزادی درآورد. عدة معدودی از مردان بزرگ بوده‏اند كه پس از مرگ هم به همان حالت باقی مانده‎اند كه در زمان حیات خود داشته‏اند.

آیا او شیفتة جنگ بود؟ آیا مسئول آن همه جنگهای متوالی و مخرب بود؟ آیا مسئولیت خون میلیونها جوانی كه در میدانهای جنگ ‏‎مردند، و تنها حالت بیهوشی بود كه از آلامشان در ساعات قبل از مرگ می‏كاست، و نیز مسئولیت میلیونها زن پریشانی كه آن جوانان به سویشان بازنگشتند با او بود؟ به سخنان خود او گوش دهید. وی اعتراف می‏كرد كه از سرداری لذت می‏برد، زیرا در فن جنگ تعلیم دیده بود. ولی بارها آرزو كرده بود كه از جنگ فارغ شود تا به هنر دیگری بپردازد، یعنی هنر اداره كردن، هنر تبدیل هرج و مرج به نظم و ترتیب با سازمان نیرومندی از قانون و اخلاق. ای بسا كه حاضر شده بود برای عقد صلح به بحث بپردازد، ولی مورد اهانت و بی اعتنایی قرار گرفته بود! ایتالیاییها هم در 1796 و هم در 1800 از او به عنوان منجی استقبال كرده بودند؛ اتریشیها ضمن اقامت او در مصر آنان را دوباره مطیع خود ساخته بودند؛ اتریش ضمن

اشتغال او در كنار دریای مانش به وی حمله برده بودند؛ و پروس و روسیه بدون آنكه وی به آنها آسیبی رسانده باشد متفقاً به او حمله كرده بودند. اتریش، ضمن مبارزات او در اسپانیا، دوباره به او حمله برده بود؛ روسیه تعهد خود را، در مورد كمك‏رساندن به او در چنان وضعی، نقض كرده بود؛ روسیه در تیلزیت متعهد شده بود كه محاصرة بری را در مورد كالاهای بریتانیایی-كه تنها راهی بود كه بدان وسیله فرانسه می‏توانست محاصرة بنادر فرانسه را توسط بریتانیا، و تصرف كشتیها و مستعمرات فرانسه را به دست انگلیسیها، جبران كند- رعایت كند؛ طلای بریتانیا اتحادیه‎های متعددی علیه او، حتی در زمانی كه سایر دشمنانش متمایل به صلح بودند، به وجود آورده بود؛ دولت بریتانیا او را، علی‏رغم تسلیم داوطلبانه‏اش، به عنوان یك نفر جانی شناخته بود، در صورتی كه خود او همیشه با انسانیت و ادب با افسران اسیرشده رفتار كرده بود. دشمنانش كمر به قتل او بسته بودند زیرا تاج و تخت را به وسیلة خدمات خود به دست آورده بود نه بر اثر اصل و نسب.

این بود دفاع ناپلئون از خود. تاریخنویسان انگلیسی معمولا منصف، تاریخنویسان آلمانی معمولا دقیق، و بسیاری از تاریخنویسان فرانسه معمولا میهندوست هستند (مانند میشله، لانفره، تن، لوفور)؛ با این حال، این هر سه گروه مورخین در محكوم كردن آن مرد كرسی متفق‏القولند. وی غاصبی بود كه از اعدام لویی شانزدهم و سقوط هیئت مدیرة فاسد برای تصرف تاج و تختی كه به لویی هجدهم تعلق داشت استفاده كرده بود؛ این گونه غصبها قابل تحمل نبود، زیرا ثباتی سیاسی را به هم می‏زد كه در نظر همة ملتهای اروپایی گرانبها بود. دعوتهای او به مجالس صلح، جدی تلقی نمی‏‏شد؛ زیرا كه تقاضاهای غیرقابل تحملی درآن پنهان بود. مانند تصدیق تسلط فرانسه بر سویس و ایتالیا و بعدها برسرزمین راین در آلمان. مهارتش در جنگ او را به جنگ ترغیب می‏كرد، به طوری كه نه تنها برای تعادل قوا و حفظ صلح، بلكه برای همة سازمان سیاسی حیات اروپا خطری مداوم به شمار می‏آمد. غرامات بسیار سنگینی كه پس از پیروزیهای خود مطالبه می‏كرد دولتهای شكست خورده را از تهیة پول برای تحقق رؤیای شگفت‏انگیز او مبنی بر متحد كردن سراسر اروپا تحت تسلط فرانسه و فرمانروایی شخص او عاجز می‎‏ساخت. از این رو كاملا حق داشتند كه كمكهای مالی بریتانیا را بپذیرند. تصرف مستعمرات فرانسه جهت ضربه زدن به این كشور كاملا با روش معمول در جنگهای قرن هجدهم هماهنگ بود. آیا دولتهای كاتولیك مانند دولت اتریش می‏توانستند موافقت كنند كه تحت استیلای خدانشناس مشهوری باشند كه بیرحمانه پاپ را دچار زحمت ساخته بود؟ و حال آنكه پاپ او را تقدیس كرده بود و جز تقوا و پرهیزگاری سلاحی نداشت. متفقین، پس از استعفای اول ناپلئون، با او جوانمردانه رفتار كرده بودند؛ ولی او عهد خود را نادیده گرفته بود، زیرا از جزیرة الب بیرون آمده و اروپا را مجبور ساخته بود كه مبالغی گزاف و هزاران جان را بر باد دهد تا او را مطیع و اسیر كند؛ انگلیس و متفقین او حق داشتند كه او را زندانی كنند تا دیگر احتمال این كه او صلح اروپا را دوباره به هم زند پیش نیاید.

حقیقت بندرت ساده است؛ غالباً حشو و زوائدی دارد، و پیرایه‏هایی برآن بسته می‏شود. آیا از زمان آشوكا1 به بعد، جنگ عمده‏ای وجود داشته است كه در آن ملتی حقانیت برتر دشمن را تصدیق كند؟ این جزو طبیعت بشر است كه خدا را در جنگهای كشورش شریك جرم خود بداند. هیچ سازمان مافوق كشوری نمی‏تواند این مسئله را حل كند، زیرا بعضی از جنگهای بزرگ ما داخلی بوده است. بهترین راهی كه می‏توانیم به آن امیدوار باشیم این است كه بتدریج زنان و مردان را ترغیب كنیم كه منازعات خود را به یك دادگاه بین‏المللی یا یك مجمع اتفاق ملل ارجاع كنند؛ ولی نباید انتظار داشته باشیم كه ملتی قضیه‏ای را كه برایش جنبة حیات و ممات دارد به حكمیت واگذار كند. صیانت از خویش به صورت قانون اصلی زندگی باقی خواهد ماند.

در آن محدوده، فیلسوف ممكن است كار خود را، كه عبارت است از فهمیدن و تجزیه و تحلیل پدیده‏ها، ادامه دهد. مثلا وضع امپراطور فرانسیس دوم را مورد توجه قرار دهید، كه نیمی از متصرفاتش به دست ناپلئون افتاده و خود از كشورش طرد شده بود؛ و در حالی به سوی آن باز می‏گشت، كه اگرچه هنوز مورد علاقة مردمش بود، ولی سرافكنده و غارت شده بود. یا در روحیة یك نفر كاتولیك واقعی دقیق شوید كه چگونه از رفتاری كه با پاپ مهربان كرده بودند وحشتزده شده بود- پاپی كه بعدها از متفقین خواست كه شرایط حبس تعقیب‏كنندة او را بهتر كنند. اكراه تزار آلكساندر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید كه حاضر نبود تجارت كشور خود را فدای محاصرة بری كند. انگلستان را درنظر آورید كه در دفاع از آن تعادل قوا، كه امنیت قدرت خارجی او بر آن استوار بود، تلاش می‏كرد. و بالاخره به دفاع فرانسه از مردی توجه كنید كه دولت و اخلاق او را از هرج و مرج نابود كننده رهایی بخشیده؛ مرزهای آن كشور را با پیروزیهای درخشان خود توسعه داده؛ و افتخارات بیسابقه‏ای برایش كسب كرده بود.

خیر، این مرد سحرانگیز فقط غولی نبود كه باعث قتل و انهدام شود. كسی بود كه به وسیلة میل به قدرت، و عظمت بلامعارض رؤیایش، هدایت می‏شد؛ مرد مستبدی بود كه اطمینان داشت كه بهتر از شهروندانش صلاح فرانسه و اروپا را تشخیص می‎دهد. اما او نیز، بنا به روش خود، بخشنده‏ای بود كه افراد را زود عفو می‏كرد و در نهان مردی دلسوز بود، و پیش از آنكه ژوزفین سست عنصر را طلاق گوید سالها از خود تردید نشان داده بود. و در دفاع از او می‏توانیم بگوییم كه از بیماریهای گوناگون و از دست پزشكان خود و همچنین در عقبنشینی از روسیه و در مرگ تدریجی خود در سنت هلن رنج كشید و كفارة گناهان خود را پس داد.

وی به صورت شخصیت برجستة زمان خود باقی خواهد ماند، و در پیرامونش جنبه‏ای عالی وجود دارد كه، علی‏رغم خودخواهی او در زمان قدرت و سقوطهای ضمنی او از عظمت به شكست، از میان نخواهد رفت. عقیده داشت كه نظیر او را تا پانصد سال دیگر نخواهیم دید. امیدواریم چنین نباشد؛ و با وجود این بد نیست- و كافی است- كه بتوانیم، یك بار در هر هزار سال، قدرت و محدودیتهای فكر بشر را ببینیم و به آن تن در دهیم.نوع مطلب : تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت عصر ناپلئون، 
برچسب ها : پایان ناپلئون، بعدها 1815-1840، چشم‏انداز،
لینک های مرتبط :


جمعه 17 آبان 1398 04:09 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
with something like this. Please let me know if you run into
anything. I truly enjoy reading your blog and
I look forward to your new updates.
شنبه 6 مهر 1398 09:51 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also
with the layout on your weblog. Is this a paid theme or
did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's rare to
see a great blog like this one nowadays.
شنبه 5 مرداد 1398 10:50 ب.ظ
تمام شان و عظمت انسان در فكر است. بلز پاسكال
شنبه 18 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

Since the admin of this website is working, no question very quickly it will be famous, due to its feature contents.
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:15 ب.ظ
日本一流スーパーコピーブランド激安(N级品)専門店!主要経営の商品:ブランドコピーバッグ,ブランドコピー財布
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:14 ب.ظ
タイ コピー時計
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 07:20 ق.ظ
当店はブランドスーパーコピー財布代引き 国内発送の専門店です,スーパーコピー財布.本物と真似た偽物?模造品?複製品です
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:02 ب.ظ
ブランド財布
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:01 ب.ظ
人気ブランドコピー激安バーキンコピー,エルメス バーキン25スーパーコピー!
شنبه 31 فروردین 1398 04:35 ق.ظ
ルイヴィトン公式サイト同時更新17秋最新モデル-ルイ-ブランドコピー服激安通販専
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:10 ق.ظ
日本最激安ブランドスーパーコピー 代引き専門店
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:09 ق.ظ
ルイヴィトンスーパーコピー代引き,ヴィトンコピー財布高品質安い老舗!
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:09 ق.ظ
激安日本銀座最大級 コピー ブランド 服 偽物 ジーンズ 腕時計 バッグ 財布 .激安スーパーコピーブランド完璧な品質で、欲しかったスーパーコピーブランド商品をブランドコピー通販でお手に入れの機会を見逃しな& ブランドコピー
سه شنبه 20 فروردین 1398 08:23 ق.ظ
It's wonderful that you are getting ideas from this paragraph as well as from our dialogue made at this
time.
شنبه 18 فروردین 1397 04:20 ب.ظ

Amazing facts, Thanks.
prescription doctor cialis wow cialis 20 generic cialis 20mg uk acheter cialis kamagra cialis 100mg suppliers enter site 20 mg cialis cost achat cialis en itali how does cialis work look here cialis cheap canada cialis preise schweiz
شنبه 4 فروردین 1397 08:04 ب.ظ

You revealed this really well!
40 mg cialis what if i take cialis savings card chinese cialis 50 mg cialis patentablauf in deutschland cialis without a doctor's prescription cialis 20mg preis cf tadalafil tablets side effects for cialis we use it 50 mg cialis dose sialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 06:16 ق.ظ

Helpful data. Regards.
cialis 5mg billiger cialis side effects cialis generico en mexico purchasing cialis on the internet tadalafilo how much does a cialis cost cialis generic availability rezeptfrei cialis apotheke cialis for sale in europa we like it safe cheap cialis
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:45 ق.ظ
Having read this I believed it was rather enlightening.
I appreciate you spending some time and energy to put this information together.

I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving
comments. But so what, it was still worthwhile!
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:14 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for
your site. You have some really good articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some material for
your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail
if interested. Cheers!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:56 ق.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any issues
of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced
but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission.
Do you know any techniques to help reduce content from being
stolen? I'd definitely appreciate it.
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:47 ب.ظ
This article gives clear idea designed for the new users of blogging, that actually how to
do blogging.
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:22 ب.ظ
Magnificent web site. A lot of useful info here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious.
And of course, thanks in your sweat!
شنبه 12 فروردین 1396 08:17 ب.ظ
I was curious if you ever considered changing the layout
of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
جمعه 13 شهریور 1394 05:44 ب.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
پنجشنبه 29 مرداد 1394 08:10 ق.ظ
سلام دوست عزیز! خوبی؟!!

مطالب وبلاگت خیلی زیبا و مفیده!

ولی چرا ازش کسب درآمد نمیکنی؟؟!

کافیه توی ((سیستم کسب در آمد پی پاپ)) ثبت نام کنی.

بعد وبلاگت رو در قسمت سایت ها ثبت میکنی.

بعد کد رو در قالب وبلاگت قرار میدی.

بعد به ازای هر بازدیدکننده که در وبلاگت کلیک کنه 45 ریال به حسابت اضافه میشه.

تسویه حساب ها به طور منظم و روزانه انجام میشه.

کافیه که امتحان کنی!

مطمئنم خوشت میاد و راضی خواهی بود!

منتظرت هستم!
سه شنبه 30 تیر 1394 09:41 ق.ظ
سلام خوبی؟؟؟؟ وب توپی داری لطفا به منم سر بزن

سه شنبه 11 فروردین 1394 05:06 ب.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :


1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها

3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر

5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا

7- تاجر پوسان


تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!


اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس


برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!


حتما بیا!
سه شنبه 26 اسفند 1393 06:49 ق.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
جمعه 15 اسفند 1393 10:40 ب.ظ
به دنبال درخواست عده زیادی از متقاضیان قیمت کتاب به 2000 تومان کاهش داده شد
فقط برای چند روز
فرصت را از دست ندهید
برای خرید به همین آدرس بروید
سه شنبه 14 بهمن 1393 07:37 ق.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا پایان اسفند 1393 با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic