تبلیغات
دانشنامه آزاد - پادشاهان در گیر و دار ستیز, فلسفة آلمانی, هگل 1770-1831 , اخلاق، قانون، دولت
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانشنامه آزاد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
در 1821 هگل اثر عمدة دیگری انتشار داد تحت عنوان كلیات فلسفة حق. حق (Recht ) در زبان آلمانی كلمه‏ای عالی است، در برگیرندة اخلاق و قانون به عنوان تكیه گاههای خانواده، دولت، و تمدن هگل دربارة آنها، در كتابی استادانه كه در مردم آلمان تأثیری پایدار به جای نهاده است، به بحث پرداخت.


فیلسوف ما در این هنگام وارد ششمین دهة عمر خود می‏شد. وی كه به ثبات و آسایش خو گرفته و در آرزوی مقامی دولتی بود، با آسانی تسلیم محافظه كاری طبیعی عصر خود شد. گذشته از این، اوضاع سیاسی، از زمانی كه وی به فرانسه احترام بسیار می‏گذاشت و ناپلئون را می‏ستود، سخت تغییر كرده بود: پروس با خشم و غضب علیه ناپلئون كه از روسیه می‏گریخت دست به اسلحه برده و به رهبری بلوشر جنگیده و آن غاصب را سرنگون كرده بود؛ و در این هنگام پروس، بر پایة ارتش پیروزمند و سلطنت فئودالی خود، همچون تكیه گاهی استوار، بدانسان كه فریدریش بنا نهاده بود، دوباره بر سر پای ایستاده بود؛ اما ملت در نتیجة هزینه‌های پیروزی به فقر نومیدانه، بینظمی اجتماعی، و بیم و امید انقلاب گرفتار آمده بود.

در 1816 یاكوب فریس، كه در آن زمان كرسی فلسفه را در دانشگاه ینا به عهده داشت، رساله‏ای منتشر كرد تحت عنوان دربارة كنفدراسیون آلمانی و بنیان سیاسی آلمان كه در آن طرح یك برنامة اصلاحی را به دست داده بود كه دولتهای آلمانی را ترساند و وادار به صدور فرمانهای سخت كنگرة كارلسباد كرد (1819)؛ فریس از مقام استادی بر كنار، و توسط پلیس یاغی اعلام شد.

هگل نیمی از مقدمه كتاب خود را به طعن بر فریس به عنوان ساده لوحی خطرناك اختصاص داد، و این عقیدة فریس را به عنوان «نمونة كامل تفكر كم عمق» محكوم كرد كه «در میان مردمی كه تحت یك روحیة اجتماعی اصیل زندگی می‏كنند، نیروی حیاتی برای انجام دادن همة امور اجتماعی باید از پایین و از خود مردم ناشی شود.» هگل اعتراض كنان می‏گفت كه بر طبق نظریه‏ای از این قبیل، «جهان اخلاق باید به دست عوارض ذهنی و هوا و هوس سپرده شود.» بدیهی است كه با این روش درمانی سادة خانگی كه به احساس متوسل می‏شود، خود را از زحمت دردسر بینش عقلانی، و دانشی كه تفكر نظری هدایت كنندة آن است، خلاص می‏كند.» استاد خشمگین فیلسوفان گوشة خیابان را سخت سرزنش كرد كه شب، همه شب، با خوابهای طلایی نوجوانانه دولتهای كاملی درست می‏كنند. در مقابل این افكار بلهوسانه، وی به عنوان اساس واقعپردازانة فلسفه خود (هم فلسفة سیاسی و هم فلسفة مابعدالطبیعه) این اصل را اعلام داشت كه «آنچه عقلی است واقعی است، و آنچه واقعی است عقلی است.» (یعنی آنچه هست منطق حوادث آن را به آن صورت در میآورد و در تحت مقتضیات باید آن گونه باشد.) آزادیخواهان آلمان نویسنده را جاه‏طلب و ابن الوقت دانستند، یعنی فیلسوف درباری یك دولت مرتجع، ولی او به راه خود ادامه می داد.

تمدن هم به اخلاق نیاز دارد هم به قانون، زیرا مفهوم آن، زیستن به عنوان شهروند و بنابراین در جامعه است؛ و جامعه نمی‏تواند باقی بماند مگر آنكه آزادی را برای تدارك حفاظت [از خود]، محدود كند. اخلاق باید به صورت یك پیوند همگانی باشد نه تابع هوا و هوس.

آزادی در تحت قانون، نیروی سازنده‏ای است؛ آزاد بودن از قید قانون در طبیعت محال و در جامعه ویرانگر است، چنانكه در بعضی از مراحل انقلاب فرانسه دیده شد. محدودیتهایی كه اخلاق مرسوم بر آزادی فردی می‏گذارد-یعنی احكام اخلاقی كه در ضمن تحول یك جامعه رشد می‏یابد- كهنترین و گسترده‏ترین و پایدارترین و دوراندیشانه‌ترین معیارهایی است كه جامعه برای دوام و رشد خود برمی‏گزیند. اما از آنجا كه این نظامات بیشتر به وسیلة خانواده و مدرسه و كلیسا انتقال می‏یابد، این سازمانها برای جامعه لازم است و اندامهای حیاتی آن را تشكیل می‏دهد.

بنابراین، تشكیل خانواده براساس ازدواج عاشقانه كاری احمقانه است. میل جنسی دارای خردزیستی خویش برای ادامة نوع و جامعه است؛ ولی فاقد آن خرد اجتماعی است كه با ادارة اموال و فرزندان، پشتیبان یك زندگی مشترك برای همة عمر است. ازدواج باید تكگانی باشد، و طلاق دشوار. دارایی خانواده باید مشترك باشد، ولی به دست شوهر اداره شود. «زن در خانواده نقش عمدة معینی دارد و در چارچوب اخلاقی ذهنش می‏باید وقف خانواده باشد.»

آموزش و پرورش نمی‏باید-چنانكه در نوشته‏ههای پستالوتسی و فیشته دیده می‏شود- از آزادی بت و بازیچه بسازد؛ انضباط ستون فقرات شخصیت است. «مقصود از تنبیه كودكان نه اجرای عدالت است؛ بلكه مقصود بازداشتن آنها از آزادیی است كه هنوز در دام طبیعت است، و آشنا كردن وجدان و ارادة ایشان با اصول كلی.»

همچنین نباید از برابری بت بسازیم. ما فقط از آن لحاظ برابریم كه هر یك از ما یك وجود خودآگاه است. و نباید به صورت ابزار شخصی دیگر درآید؛ ولی بدیهی است كه از لحاظ استعداد بدنی یا فكری برابر نیستیم. بهترین نظام اقتصادی آن است كه در آن، استعداد برتر در جهت كمال دادن خویش می‏راند و تا حدودی آن را آزاد می‏گذارد تا ایده‏‎های جدید را در قالب واقعیتهای تولیدی بریزد. دارایی باید ملك خصوصی خانواده باشد، زیرا بدون آن پاداش امتیاز بخش، استعداد برتر خود را تربیت نخواهد كرد وجد وجهدی به كار نخواهد برد.

دین وسیله عالی برای تمدن بخشی است- یعنی تبدیل وحشیان به شهروندان- زیرا فرد را به كل مربوط می‏سازد.

از آنجا كه دین عامل یگانه‌كننده‏ای در پیكرة دولت است، و احساس وحدت را در عمق ذهن بشر می‏كارد، دولت باید خواهان آن باشد كه همة شهروندانش به یك كلیسا تعلق داشته باشند. تعلق به یك كلیسا تنها حرفی است كه می‏توان زد، زیرا- از آنجا كه محتوای ایمان فرد بر بنیاد عقاید شخصی اوست- دولت نمی‏تواند در آن دخالت كند.

كلیساها باید از دولت جدا باشند، ولی باید كار دولت را عبادت كامل بدانند، زیرا كه از این راه است كه هدف دین، یعنی هدف وحدت فرد با كل تا آنجا كه بر روی زمین ممكن است، به عمل در می‏آید.

بنابراین، ایجاد دولت عالیترین دستاورد بشر است. دولت آن اندامی از جامعه است كه كارش حمایت و رشد دادن ملت است. وظیفة دشواری كه دولت برعهده دارد عبارت است از همساز كردن نظم اجتماعی با فردیت طبیعی مردمان و ستیزه‌گریهای حسادت آمیز گروههای داخلی، قانون به منزلة آزادی فرد متمدن است، زیرا در ازای موافقت او با خودداری از آزار رساندن به دیگر شهروندان، وی را از بسیاری از بیعدالتیها و خطرها می‏رهاند. «دولت، فعلیت یافتن آزادی مجسم است.» دولت برای تبدیل آشوب به آزادی منظم، باید قدرت داشته باشد، و گاهی باید زور به كار ببرد؛ پلیس لازم خواهد بود، همچنین نظام وظیفة اجباری در زمان بحران؛ ولی اگر دولت بخوبی اداره شود، آن را می‏توان سازمان عقلی دانست. به این معنا می‏توانیم دربارة دولت همان چیزی را بگوییم كه دربارة عالم گفته‏ایم: «آنچه عقلی است واقعی است؛ و آنچه واقعی، عقلی است.» چنین دولتی مدینة فاضله نیست: زیرا مدینة فاضله واقعیت ندارد.

آیا این نظریه به مفهوم آرمانی كردن دولت پروس در 1820 نیست؟ نه یكسره. این نظریه، برخلاف آن رژیم، خواهان موفقیت كامل اصلاحات شتاین و هاردنبرگ بود، و از مشروطة سلطنتی، حكومت بر طبق قانون اساسی، آزادی مذهبی، و رها ساختن یهودیان طرفداری می‏كرد. استبداد را محكوم می‏دانست، و آن را چنین تعریف می‏كرد: «آن وضعی از امور كه در آن، قانون از بین برود، و ارادة خصوصی، خواه ارادة پادشاه، خواه ارادة عوام‏الناس (اوكلوكراسی) قانون به حساب آید یا جای آن را بگیرد؛ حال آنكه درست در دولت قانونی و مطابق قانون اساسی است كه حاكمیت به حد كمال مطلوب می‏رسد.» هگل دموكراسی را یكسره مردود دانست: شهروند عادی را چنان توانائی نیست كه فرمانروایان با كفایت برگزیند و سیاست ملی را تعیین كند. فیلسوف ما قانون اساسی انقلابی فرانسه سال 1791 را پذیرفت كه در آن حكومت مشروطة سلطنتی را خواستار شده بودند و مردم برای تشكیل مجلس ملی رأی می‏دادند نه برای انتخاب فرمانروا. سلطنت انتخابی «بدترین نهادها است» بنابراین هگل دولتی را توصیه می‏كرد مركب از دو مجلس قانونگذار كه مالكان آنها را برگزینند؛ یك هیئت وزیران كه مسئول امور اجرایی و اداری باشد؛ و یك پادشاه موروثی كه تصمیم نهایی با او باشد.» «درآمدن دولت به صورت حكومت مشروطة سلطنتی دستاورد جهان مدرن است.»

منصفانه نیست كه این فلسفه را ارتجاعی بدانیم، زیرا كاملاً در خط محافظه‏كاری معقول مونتنی، ولتر، برك، و مكولی، بنژامن كنستان (كه به ناپلئون اندرز می‏داد) و توكویل (پس از بررسی حكومتهای فرانسه و آمریكا) بود. فلسفة هگل جایی برای آزادی فكر و رواداری مذهبی منظور داشته بود. باید آن را با توجه به زمینة آن از لحاظ زمان و مكان در نظر گرفت؛ باید خود را در گرداب اروپای بعد از ناپلئون خیال كنیم- با ورشكستگی و بحرانش، و دولتهای ارتجاعی آن كه می‏كوشیدند «رژیم قدیم» را دوباره برقرار كنند- تا بتوانیم ارتجاع شخص متفكری را درك كنیم كه سالخورده‏تر از آن بود كه در عالم اندیشه دست به ماجراجویی بزند؛ و آسوده‏تر و جاافتاده‏تر از آنكه بخواهد مزة شر و شور انقلاب را بچشد؛ یا تن به خطر جایگزینی تئوری با فان خام یا حكومت عوام الناس به جای حكومتی كهن بدهد. آن كتاب درآمدی شتابزده بود- نه كتابی بسامان و سنجیده- كه در خور شأن فیلسوف نبود. فیلسوف سالخورده از سخنوری فریس و شور و هیجانی كه ایجاد می‎كرد، در هراس بود؛ لاجرم به پلیس مراجعه كرد، ولی از این امر متأثر و متأسف نبود كه «حكومتها لااقل توجه خود را معطوف به این نوع فلسفه كرده‏اند.» بسلامت داشتن كار پیرانه سران است نه در خطر افكندن.


نوع مطلب : تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت عصر ناپلئون، 
برچسب ها : پادشاهان در گیر و دار ستیز، فلسفة آلمانی، هگل 1770-1831، اخلاق، قانون، دولت،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Excellent tips. Thanks a lot.
cialis therapie cialis purchasing how to buy cialis online usa acquistare cialis internet only best offers 100mg cialis cialis usa cost cialis savings card cost of cialis per pill sialis cialis for daily use
سه شنبه 13 آذر 1397 07:05 ب.ظ

Incredible many of helpful facts!
cialis online nederland cialis side effects dangers generic cialis in vietnam cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online legal cialis 5 mg para diabeticos cialis professional yohimbe cialis without a doctor's prescription online prescriptions cialis cialis italia gratis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:00 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis dose 30mg generic cialis at walmart cialis official site low cost cialis 20mg cialis pills in singapore tarif cialis france cialis efficacit cialis online cialis uk next day cialis for bph
دوشنبه 12 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Terrific posts. With thanks.
cialis herbs venta cialis en espaa cialis 5 mg effetti collateral cipla cialis online we choice free trial of cialis american pharmacy cialis acheter du cialis a geneve cialis generico milano prix de cialis cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Perfectly spoken really. !
cialis qualitat cialis 20mg cialis et insomni female cialis no prescription rx cialis para comprar cialis e hiv recommended site cialis kanada buy generic cialis safe dosage for cialis cialis 20mg
شنبه 10 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Wonderful info, Thanks a lot!
cialis kaufen wo generic cialis at the pharmacy cialis arginine interactio prescription doctor cialis generic cialis 20mg uk cialis kaufen bankberweisung cialis prezzo di mercato callus prezzo cialis a buon mercato cialis para que sirve
شنبه 10 آذر 1397 06:44 ق.ظ

Good stuff. Appreciate it!
il cialis quanto costa callus cialis diario compra only best offers 100mg cialis cialis authentique suisse we choice cialis pfizer india cialis kamagra levitra cialis 20mg side effects for cialis cialis for sale south africa
جمعه 9 آذر 1397 07:27 ب.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of stuff!

tarif cialis france what is cialis side effects of cialis cialis daily reviews cialis wir preise how does cialis work cialis prices in england when will generic cialis be available cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg para diabeticos
جمعه 9 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Really a lot of beneficial information!
only here cialis pills dose size of cialis cialis prices in england cialis pills boards cialis coupons printable generic cialis pro we use it cialis online store prices for cialis 50mg cialis prezzo in linea basso tarif cialis france
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:50 ق.ظ

Many thanks! Good information.
cialis pills price each buy cialis sample pack cialis online the best site cialis tablets cialis tablets we choice cialis uk cialis 5 effetti collaterali we like it cialis price tadalafil 5mg cialis tablets australia
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Thanks! I like it.
buy brand cialis cheap overnight cialis tadalafil tadalafilo cialis 200 dollar savings card buy cialis sample pack we recommend cialis info link for you cialis price deutschland cialis online we like it safe cheap cialis buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:16 ق.ظ

Very well spoken without a doubt. !
cialis 5 effetti collaterali cialis kaufen wo cialis generika in deutschland kaufen only here cialis pills cialis price in bangalore only now cialis 20 mg cilas buy cialis online nz generic cialis at walmart wow look it cialis mexico
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:22 ق.ظ

Kudos. I appreciate it!
cialis savings card canada discount drugs cialis generic for cialis cialis billig tadalafil 20 mg cialis price in bangalore achat cialis en europe generic cialis 20mg uk buy online cialis 5mg cialis 5 effetti collaterali
دوشنبه 9 مهر 1397 06:45 ق.ظ

Thanks. Numerous stuff.

cialis 5 mg para diabeticos look here cialis cheap canada cialis tablets australia cialis 5 mg buy cialis herbs cialis manufacturer coupon cialis canada cipla cialis online cialis professional yohimbe price cialis best
یکشنبه 1 مهر 1397 07:55 ق.ظ

Wow loads of valuable knowledge!
canadian pharmacy viagra brand drugs for sale in canada canadian online pharmacies rated canadian drug drugs for sale in uk canadian drug store canadian pharmaceuticals canadian pharmacies shipping to usa canadian online pharmacies rated canadian pharmacies shipping to usa
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:07 ب.ظ

Very good facts. With thanks.
buy cialis uk no prescription are there generic cialis cialis with 2 days delivery cipla cialis online generic for cialis deutschland cialis online female cialis no prescription comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg para diabeticos cialis pills
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:36 ب.ظ

You said it very well.!
effetti del cialis ou acheter du cialis pas cher cialis reviews cialis super acti cialis per paypa cialis e hiv cialis official site cialis 20mg interactions for cialis how much does a cialis cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:27 ب.ظ

You actually revealed this very well!
cialis baratos compran uk cialis daily reviews opinioni cialis generico we choice cialis uk price cialis per pill tesco price cialis canada discount drugs cialis cialis daily dose generic cialis for bph cialis preise schweiz
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:46 ق.ظ

Many thanks. Quite a lot of advice!

where can i get viagra prescription viagra cheap online uk where to buy viagra without prescription online viagra no prescription buy viagra online price buy original viagra buy online viagra buy sildenafil uk buy viagra mastercard buy viagra nz
شنبه 18 فروردین 1397 07:43 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis dose 30mg cialis para que sirve prezzo cialis a buon mercato generic for cialis tadalafilo cialis pas cher paris opinioni cialis generico cialis 10 doctissimo we choice cialis uk prezzo di cialis in bulgaria
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:05 ق.ظ
This site really has all of the information and facts I wanted
about this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب